Tamamlanan Projelerimiz

Devam Eden Projelerimiz

Tamamlanan Projelerimiz

Devam Eden Projelerimiz

Proje Hizmetlerimiz

Proje Hizmetlerimiz

Karayolu
Projeleri

Fizibilite, Trafik Etüdü, Ulaşım Planlaması,
Karayolu Etüt ve Uygulama Projeleri
Otoyollar, Devlet ve İl Yolları
Şehir Ana Arterleri
Kentiçi Toplu Taşım Sistemleri
Derivasyon Yapıları ve Kavşaklar

Sanat
Yapıları

Karayolu Köprüleri ve Viyadükleri
Hızlı Tren Köprü ve Viyadükleri
Aç-Kapa Tünelleri
Menfezler
İksa ve İstinat Yapıları
Metro İstasyonu

Tünel
Projeleri

NATM Projeleri
TBM Projeleri

Harita
İşleri

Şeritvari Yersel Harita Çalışmaları
Fotogrametik Harita Çalışmaları
Plankoteler

Demiryolu
Projeleri

Raylı Sistemler
Hızlı Tren
Metro
Hafif Raylı Sistem
Tramvay

Araştırma
Hizmetleri

Jeolojik – Jeoteknik Çalışmalar
Geoteknik Çalışmalar
Kazık – İksa
Zemin İyileştirme

Heyelan İyileştirme
Hizmetleri

Risk Yönetimi ve Planlaması
Jeolojik Araştırma, Sondajlı Araştırma
Risk Hatası
Destek Sistemleri, Drenaj Sistemleri
Keşif Metraj Analizi

Müşavirlik
Hizmetleri

Proje Tasarım Kontrollüğü
Proje Yönetimi Kontrollüğü
Yapım Kontrollüğü

Karayolu
Projeleri

Fizibilite, Trafik Etüdü, Ulaşım Planlaması,
Karayolu Etüt ve Uygulama Projeleri
Otoyollar, Devlet ve İl Yolları
Şehir Ana Arterleri
Kentiçi Toplu Taşım Sistemleri
Derivasyon Yapıları ve Kavşaklar

Demiryolu
Projeleri

Raylı Sistemler
Hızlı Tren
Metro
Hafif Raylı Sistem
Tramvay

Sanat
Yapıları

Karayolu Köprüleri ve Viyadükleri
Hızlı Tren Köprü ve Viyadükleri
Aç-Kapa Tünelleri
Menfezler
İksa ve İstinat Yapıları
Metro İstasyonu

Araştırma
Hizmetleri

Jeolojik – Jeoteknik Çalışmalar
Geoteknik Çalışmalar
Kazık – İksa
Zemin İyileştirme

Tünel
Projeleri

NATM Projeleri
TBM Projeleri

Heyelan İyileştirme
Hizmetleri

Risk Yönetimi ve Planlaması
Jeolojik Araştırma, Sondajlı Araştırma
Risk Hatası
Destek Sistemleri, Drenaj Sistemleri
Keşif Metraj Analizi

Harita
İşleri

Şeritvari Yersel Harita Çalışmaları
Fotogrametik Harita Çalışmaları
Plankoteler

Müşavirlik
Hizmetleri

Proje Tasarım Kontrollüğü
Proje Yönetimi Kontrollüğü
Yapım Kontrollüğü

  İletişim
  Bilgilerimiz

  ATAC Mühendislik Müşavirlik İnşaat
  Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti

  Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2866 Cadde No:35/A (Eski 45)
  Çayyolu Çankaya / ANKARA

  Tel: +90 312 235 43 44 – +90 312 236 03 50-51 (pbx)
  Fax: +90 312 236 03 65

  info@atacmuhendislik.com